بیمارستان میلاد تهران

slide-2feca5b
slide-f145459

اهداف طرح:

طراحی ، نصب و راه اندازی بوستر پمپ زون 1

موقعیت جغرافیایی طرح:

تهران

کارفرمای پروژه :

بیمارستان میلاد تهران

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی ، نصب و راه اندازی بوستر پمپ زون 1

زمانهای کلیدی طرح:

سال انجام پروژه : 1390