بیمارستان نیکان تهران ( اقدسیه )

slide-2feca5b
slide-f145459

اهداف طرح:

طراحی ، نصب و راه اندازی بوسترپمپهای آبرسانی 

موقعیت جغرافیایی طرح:

تهران

کارفرمای پروژه :

بیمارستان میلاد تهران

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی ، نصب و راه اندازی بوسترپمپهای آبرسانی ( بوسترپمپهای ساختمان های جدید و قدیم در چند مرحله )

زمانهای کلیدی طرح:

سال انجام پروژه : 1390