شرکت پتروپالایش جاسک

slide-2feca5b

اهداف طرح:

طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم انتقال آب دریا

موقعیت جغرافیایی طرح:

بندر جاسک – هرمزگان

کارفرمای پروژه :

شرکت پتروپالایش جاسک

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم انتقال آب دریا

زمانهای کلیدی طرح:

سال انجام پروژه : 1401