پاساژ مرکز تجارت آسانسور

slide-2feca5b

اهداف پروژه :

طراحی ، نصب و راه اندازی مدار گردشی سیستم تهویه مطبوع و آبرسانی به صورت دورمتغیر

 

موقعیت جغرافیایی طرح:

—–

پیمانکار اصلی:

شرکت تجارت آسانسور

فعالیت های اجرایی طرح:

—–

زمانهای کلیدی طرح:

سال انجام پروژه : 1399