مجتمع مسکونی کامرانیه

slide-2feca5b
slide-a880bce
slide-8169b77
slide-acf3ee6

اهداف طرح:

طراحی ، نصب و راه اندازی بوسترپمپ های آتشنشانی 

موقعیت جغرافیایی طرح:

تهران

کارفرمای پروژه :

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی ، نصب و راه اندازی بوسترپمپ های آتشنشانی با دبی 300 gpm و هد 10 bar

زمانهای کلیدی طرح:

سال انجام پروژه : 1402