منحنی سیستم آبرسانی

منحنی سیستم آبرسانی

 

معمولاً عملکرد یک پمپ گریز از مرکز را توسط منحنی عملکرد که سازنده ارائه می‌دهد مشخص می‌کنند. نمونه‌ای از منحنی مشخصه پمپ‌ها در تصویر زیر نمایش داده شده‌است. در این نمودار، توان پمپ برای محدوده‌ای از قطر پروانه‌ها و دبی به نمایش در آمده و در عین حال بازده پمپ تحت فشار و دبی مشخصی با توجه به قطر پروانه و توان قابل دستیابی است.

چنین نمودارهایی براساس میانگین آزمایش‌هایی است که با چندین پروانه با قطره‌ای متفاوت با دور ثابت و برای دبی‌های مختلف ترسیم می‌شود.

 

این گونه منحنی‌ها را منحنی هد و دبی نیز می‌خوانند و هد کل در آنها به‌معنای اختلاف فشار بین مکش و دهش است. مطابق نمودار زیر به‌هنگام افزایش دبی یا مقدار گذر جریان در واحد زمان، مقدار هد یا فشار دهش کاهش می‌یابد.

 

منحنی مشخصه پمپ ممکن است با شیب کم یا زیاد باشد که نمونه‌ای از آن در تصویر زیر نمایش داده شده‌است. در منحنی با شیب کم یا یکنواخت فشار در هنگام قطع تقریباً 1.1 تا 1.2 برابر فشار در نقطه بهترین بازده است. معمولاً پمپ‌هایی که با شیب کم‌کار می‌کنند در سیستم‌های بسته مجهز به شیرهای کنترلی تناسبی دو راهه مورد استفاده قرار می‌گیرند و پمپ‌هایی با منحنی شیب زیاد برای سیستم‌های باز مانند برج‌های خنک کن مناسب هستند، زیرا در این نوع کاربرد فشار نسبتاً زیاد و دبی ثابت مورد نیاز است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر ، پیشنهاد می شود فیلم آموزشی زیر را ملاحظه فرمایید.